Dane kontaktowe

„Świeszkowski & Jóźwiak Adwokat 

i Radca prawny” Spółka partnerska

 

Kancelaria   Radcy   Prawnego   Anny Prokop

 

ul. Sterlinga 17/8

90-217 Łódź

tel. 42 678 89 66

 

Filia w Łowiczu

ul. Nowa 8 lok. A

99-400 Łowicz

tel. 46 837 37 14

 

e-mail: kancelaria@mecenas.eu

Strona główna » Aktualności » Koniec metkowania produktów – zmiany w sposobie oznaczenia wartości towarów i usług

Koniec metkowania produktów – zmiany w sposobie oznaczenia wartości towarów i usług

Szykują się zmiany w sposobie informowania konsumentów o wartości danego towaru i usługi. Od 2016 roku ceny powinny być podane w taki sposób, aby szybko i łatwo można było dokonać ich porównania.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług. Rozporządzenie ma na celu  dostosowanie obecnych polskich norm do prawa europejskiego tj. Dyrektywy PE i Rady 98/6/WE z 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L 80 z 18.03.1998, str. 27-31, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 32).

Zgodnie z § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia cena umieszczona w miejscu sprzedaży detalicznej lub miejscu świadczenia usług powinna być: aktualna w momencie oferowania do sprzedaży towaru lub usługi, jednostkowa, zawierać informację o jednostce miary, do której odnosi się cena jednostkowa oraz nazwę handlową towaru.

Ponadto wyżej wymienione informacje muszą być uwidocznione w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów w trojaki sposób, a mianowicie: na towarach bezpośrednio przy towarach lub w bliskości towarów jednak tak aby nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego, a w szczególności towaru podobnego (§ 3 ust. 2).

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że celem rozporządzenia jest określenie sposobu uwidaczniania ceny sprzedaży oraz ceny za jednostkę miary towarów oferowanych konsumentom w celu lepszego ich informowania oraz ułatwienia porównywania cen jak również określenie wykazu towarów,
w przypadku których nie jest wymagane uwidacznianie ceny jednostkowej towarów (usług).

Zatem sposób przedstawienia ceny ma być jednoznaczny, tak aby konsument nie miał  wątpliwości, którego towaru dotyczy dana wartość.

W rozporządzeniu wymieniono przykładowy katalog sposobów przedstawienia cen, która można być uwidoczniona (§ 3 ust. 3).:

- na wywieszce (etykiecie, tabliczce lub plakacie, wywieszka może mieć formę wyświetlacza elektronicznego)

- w cenniku,

- w katalogu,

- na obwolucie,

- w postaci nadruku, napisu na towarze lub opakowaniu.

Zdaniem projektodawcy nowe przepisy są mniej restrykcyjne dla przedsiębiorców, gdyż znika konieczność uciążliwego metkowania każdego produktu, co powinno wpłynąć na niższą cenę danej rzeczy. Nie ulegnie pogorszeniu sytuacja konsumentów.

Warto podkreślić, że rozporządzenie odnosi się w swej treści także do produktów przecenionych, w stosunku do których  umieszcza się: przekreśloną cenę dotychczasową, cenę aktualną oraz informację o przyczynie wprowadzenia obniżki. 

Również usługodawcy będą musieli spełnić szczególne wymagania. Przykładowo przy wejściu do lokalu (w wewnątrz lub na zewnątrz) przedsiębiorca prowadzący działalność usługową w zakresie gastronomii lub hotelarstwa powinni umieścić cennik, który pozwoli na łatwą identyfikację ceny z potrawą lub wyrobem. W lokalu będzie musiała być odpowiednia ilość menu, zaś obsługa będzie zobowiązana do udostępniania ich konsumentom przed złożeniem zamówienia oraz przed opłaceniem rachunku.

Źródło: Gazeta Prawna