Dane kontaktowe

„Świeszkowski & Jóźwiak Adwokat 

i Radca prawny” Spółka partnerska

 

Kancelaria   Radcy   Prawnego   Anny Prokop

 

ul. Sterlinga 17/8

90-217 Łódź

tel. 42 678 89 66

 

Filia w Łowiczu

ul. Nowa 8 lok. A

99-400 Łowicz

tel. 46 837 37 14

 

e-mail: kancelaria@mecenas.eu

Strona główna » Aktualności » Reklamacja towaru możliwa także bez paragonu

Reklamacja towaru możliwa także bez paragonu

Sprzedawca nie ma prawa uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego. Nie wolno mu także sugerować, że nie będzie możliwe jej złożenie w razie jego utraty – wyłożył Prezes UOKiK w decyzji (sygn. akt RBG nr 7/2015) w sprawie Auchan Polska.

UOKiK wszczął w marcu b.r. postępowanie przeciwko Auchan Polska, po powzięciu informacji, że sieć sklepów umieszcza na paragonach zdanie: Paragon jest niezbędny do reklamacji.

Jak podkreślił Prezes Urzędu działanie Auchan Polska było niezgodne z prawem. Zgodnie bowiem z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podstawą złożenia reklamacji jest wada zakupionego towaru lub usługi. Paragon jest jednym z wielu możliwych dowodów zakupu, który konsument może przedstawić sprzedawcy zgłaszając reklamację. W sytuacji zniszczenia, wyblaknięcia albo zaginięcia paragonu, dowodem dokonania zakupu może być na przykład potwierdzenie płatności, wyciąg z rachunku bankowego, e-mail czy zeznanie świadków.

UOKIK w swojej decyzji ocenił, że sieć Auchan mogła wprowadzać konsumentów w błąd przekazując na paragonach informacje, które klienci mogli uznać za pouczenie o obowiązującym stanie prawnym i w konsekwencji zrezygnować z przysługującego im prawa do składania reklamacji w przypadku braku wydruku z kasy fiskalnej.

W trakcie postępowania spółka Auchan Polska zaniechała stosowania niedozwolonej praktyki, a UOKiK przyjął zobowiązanie sieci sklepów do podjęcia działań, które mają zmierzać do wyeliminowania negatywnych skutków przekazanania nieprawdziwych informacji dla konsumentów. Ponadto Auchan przez okres dwóch lata od zaniechania zakwestionowanej praktyki zobowiązany jest umieszczać na paragonach informację: „Paragon może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia”. Podobne informacje muszą się znaleźć również na stronie internetowej spółki, w ogólnopolskich gazetkach ofertowych, na ladzie w Punktach Obsługi Klienta oraz serwisowo-gwarancyjnych we wszystkich sklepach stacjonarnych w formie ogłoszenia o formacie A4.

Źródło: UOKiK