Dane kontaktowe

„Świeszkowski & Jóźwiak Adwokat 

i Radca prawny” Spółka partnerska

 

Kancelaria   Radcy   Prawnego   Anny Prokop

 

ul. Sterlinga 17/8

90-217 Łódź

tel. 42 678 89 66

 

Filia w Łowiczu

ul. Nowa 8 lok. A

99-400 Łowicz

tel. 46 837 37 14

 

e-mail: kancelaria@mecenas.eu

Strona główna » Aktualności » Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów trafiła do konsultacji społecznych

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów trafiła do konsultacji społecznych

Projekt ustawy ma usprawnić ochronę konsumentów na rynku finansowym i zapewnić eliminację klauzul niedozwolonych w umowach z konsumentami.

Nowelizacja ustaw to wspólna inicjatywa Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zmiany w przepisach mają głównie na celu wzmocnienie ochrony konsumentów na rynku finansowym oraz zmienić model kontroli postanowień wzorców umów.

Przedsiębiorcy oferujący produkty na rynku finansowym często stosują wobec konsumentów nieuczciwe praktyki, głównie poprzez niedostosowanie metod sprzedaży do klientów oraz niedostarczanie im właściwych informacji. Propozycję zmian na rynku finansowym, obejmują głównie:

1.nowe postacie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, czyli nie można by oferować konsumentom usług finansowych dla nich nieadekwatnych i nieodpowiadających ich potrzebom;

2. Prezes UOKiK nabyłby możliwość wydawania tzw. decyzji tymczasowych – zobowiązywałyby one przedsiębiorcę jeszcze w toku postępowania w przedmiocie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów do zaniechania określonych działań w celu zapobieżenia uprawdopodobnionym zagrożeniom;

3. wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta, która pozwalałaby na uzyskanie dowodów w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

4. stworzenie nowego modelu kontroli postanowień wzorców umownych. Prezes UOKiK dostałby nowe uprawnienie o rozstrzyganiu o niedozwolonym charakterze postanowienia wzorca umowy i zakazywałby jego dalszego wykorzystywania, mogąc jednocześnie określić środki usunięcia trwających skutków naruszenia zakazu. Prezes wydawałby decyzję administracyjną, która podlegałby kontroli sądowej. Decyzje przestałyby być publikowane w rejestrze klauzul niedozwolonych, powstałby rejestr decyzji UOKiK. Zmiany te mają na celu eliminację problemów w jego funkcjonowaniu – wnoszenie pozwów o stwierdzenie abuzywności jedynie w celach zarobkowych, rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie dotyczące tzw. rozszerzonej prawomocności wyroku wpisanego do rejestru. Zmiany mają doprowadzić do szybszej i sprawniejszej kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych.

Nowelizacja ustawy to zapowiedź Premier Ewy Kopacz. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego można zgłaszać w terminie 21 dni na stronie internetowej Urzędu: ihttp://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271401 .

Źródło: UOKiK