Dane kontaktowe

„Świeszkowski & Jóźwiak Adwokat 

i Radca prawny” Spółka partnerska

 

Kancelaria   Radcy   Prawnego   Anny Prokop

 

ul. Sterlinga 17/8

90-217 Łódź

tel. 42 678 89 66

 

Filia w Łowiczu

ul. Nowa 8 lok. A

99-400 Łowicz

tel. 46 837 37 14

 

e-mail: kancelaria@mecenas.eu

Strona główna » Aktualności » GIODO: Zatrzymywanie dowodu osobistego jako zastawu za wypożyczany sprzęt jest niezgodne z prawem

GIODO: Zatrzymywanie dowodu osobistego jako zastawu za wypożyczany sprzęt jest niezgodne z prawem

Takie zachowanie stanowi wykroczenie i zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karą grzywny.

W związku z coraz częstszą praktyką zatrzymywania w obiektach sportowych całej Polski dowodów osobistych w zastaw przy wypożyczaniu różnego rodzaju sprzętu, GIODO przestrzega przed stosowaniem takich rozwiązań.

Powyższe działania w istotny sposób naruszają także ustawę o ochronie danych osobowych, bowiem pozostają w sprzeczności z zawartymi w jej przepisach regulacjami. Mowa tu m.in. o wyrażonych w art. 26 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy zasadach legalizmu, celowości, merytorycznej poprawności, adekwatności oraz ograniczenia czasowego. Mając powyższe na względzie wątpliwości budzi podstawa prawna pozyskiwania danych w tak szerokim zakresie, w jakim znajdują się one w dowodzie osobistym. Wobec powyższego, osoby zarządzające obiektami sportowymi gromadzą w ten sposób nadmierne ilości danych, zbędne z punktu widzenia skorzystania z atrakcji oferowanych przez dany obiekt sportowy. Jeśli zaś pozostawienie dowodu osobistego ma służyć jako zabezpieczenie się przed kradzieżą wypożyczonego sprzętu, to na potrzeby wniesienia pozwu z tytułu jego kradzieży wystarczy jedynie imię, nazwisko i adres zamieszkania wypożyczającego.

W świetle zatem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisów szczególnych, tj. ustawy o dowodach osobistych, niezgodne z prawem jest zatrzymywanie dowodów osobistych, a w konsekwencji pozyskiwania i dalszego przetwarzania danych osobowych wskazanych w tym dokumencie.

Wprowadzanie takich zasad dotyczących korzystania ze sprzętu oferowanego przez obiekty sportowe stwarza warunki sprzyjające kradzieży danych osobowych pochodzących z dokumentów tożsamości klientów, jak i wykorzystania tych danych do nieznanych i niezgodnych z prawem celów, bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą.

Źródło: GIODO