Dane kontaktowe

„Świeszkowski & Jóźwiak Adwokat 

i Radca prawny” Spółka partnerska

 

Kancelaria   Radcy   Prawnego   Anny Prokop

 

ul. Sterlinga 17/8

90-217 Łódź

tel. 42 678 89 66

 

Filia w Łowiczu

ul. Nowa 8 lok. A

99-400 Łowicz

tel. 46 837 37 14

 

e-mail: kancelaria@mecenas.eu

Strona główna » Aktualności » Hejterzy nie są już bezkarni

Hejterzy nie są już bezkarni

Administrator może udostępnić dane autorów obraźliwych wpisów na forach internetowych.

Do niedawna treść art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: u.ś.u.d.e), zgodnie z którą informacje o danych osobowych usługobiorców udostępnia się organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, interpretowana była wprost, co sprawiało, iż administratorzy odmawiali ich udostępnienia w każdym przypadku, gdy o ich podanie zwrócił się inny podmiot niż organ państwowy. Taka wykładania przepisu okazała się jednak niewłaściwa.

Zgodnie bowiem z treścią orzeczenia NSA z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie o sygn. akt I OSK 1666/12 z art. 18 ust. 6 u.ś.u.d.e. wynika jedynie obowiązek udzielenia informacji o danych organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie wynika natomiast zakaz udostępniania tych danych osobom, których prawa zostały naruszone. Wskazać jednak należy, iż zarówno organ nakazujący ujawnienie danych, jak i sąd administracyjny rozpoznający skargę na tego typu decyzję muszą każdorazowo, uwzględniając przy tym indywidualne okoliczności danej sprawy, dokonać wyważenia przeciwstawnych interesów, jakimi są prawo do ochrony danych osobowych i prawo do ochrony czci, godności, dobrego imienia czy też wizerunku firmy. Jednocześnie, w sposób należyty muszą zostać uwzględnione wymogi wynikające z zasady proporcjonalności, tak aby stosowane środki były adekwatne do zagrożenia dobra wymagającego w konkretnej sprawie większej ochrony.

Jak zatem wynika z powyższego, NSA nie podzielił  zajmowanego dotychczas przez administratorów stanowiska, zgodnie z którym z automatu odmawiali oni udostępnienia danych osobowych autorów obraźliwych wpisów na forach internetowych wyłącznie z tego względu, iż podmiot ich żądający nie jest organem państwowym.

Źródło: Rzeczpospolita