Dane kontaktowe

„Świeszkowski & Jóźwiak Adwokat 

i Radca prawny” Spółka partnerska

 

Kancelaria   Radcy   Prawnego   Anny Prokop

 

ul. Sterlinga 17/8

90-217 Łódź

tel. 42 678 89 66

 

Filia w Łowiczu

ul. Nowa 8 lok. A

99-400 Łowicz

tel. 46 837 37 14

 

e-mail: kancelaria@mecenas.eu

Strona główna » Aktualności » TS UE sprecyzował przesłanki, jakie musi spełniać utwór, aby uznać go za parodię

TS UE sprecyzował przesłanki, jakie musi spełniać utwór, aby uznać go za parodię

Do takiego rozstrzygnięcia doszło na gruncie sprawy C-201/13 Johan Deckmyn i Vrijheidsfonds VZW / Helena Vandersteen i in., w której spór pomiędzy J. Deckmyn – członkiem flamandzkiej partii politycznej, a spadkobiercami W. Vandersteena – autora komiksu „Suske en Wiske”, wykonanego w 1961 roku, dotyczył rysunku w kalendarzu na 2011 rok przypominającego rysunek umieszczony na okładce komiksu.

W ogłoszonym w dniu 3 września b.r. wyroku Trybunał przypomniał, że przy definiowaniu pojęcia parodii należy brać pod uwagę jej zwykłe znaczenie w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym zostało ono użyte i celów założonych w dyrektywie. W tym względzie Trybunał zauważył, że w języku potocznym istotnymi cechami charakterystycznymi parodii jest po pierwsze to, że odnosi się ona do już istniejącego utworu, jednocześnie wykazując w porównaniu z nim uchwytne różnice, a po drugie to, że stanowi ona wypowiedź humorystyczną lub żartobliwą.

Parodia, w ocenie Trybunału, nie musi natomiast wykazywać własnego oryginalnego charakteru, rozumianego inaczej aniżeli wykazywanie uchwytnych różnic w porównaniu z parodiowanym oryginalnym utworem. Ponadto nie jest konieczne, aby mogła zostać przypisana osobie innej niż autor oryginalnego utworu ani aby dotyczyła utworu oryginalnego lub wskazywała źródło parodiowanego utworu.

Dodatkowo Trybunał zaznaczył, że zastosowanie wyjątku przewidzianego dla parodii powinno zachowywać odpowiednią równowagę między interesami i prawami autorów z jednej strony, z drugiej zaś – swobodą wypowiedzi osoby, która powołuje się na ten wyjątek. W tym kontekście Trybunał uznał, że jeżeli parodia niesie dyskryminacyjny przekaz, podmioty praw do parodiowanego utworu mają co do zasady słuszny interes w tym, by ich utwór nie był kojarzony z tego typu przekazem.

Tym samym Trybunał pozostawił w ocenie belgijskiego sądu apelacyjnego, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności rozstrzyganej sprawy, czy zastosowanie wyjątku zawartego w dyrektywie a dotyczącego parodii zachowuje właściwą równowagę pomiędzy rozbieżnymi interesami zainteresowanych osób.

Źródło: lex