Dane kontaktowe

„Świeszkowski & Jóźwiak Adwokat 

i Radca prawny” Spółka partnerska

 

Kancelaria   Radcy   Prawnego   Anny Prokop

 

ul. Sterlinga 17/8

90-217 Łódź

tel. 42 678 89 66

 

Filia w Łowiczu

ul. Nowa 8 lok. A

99-400 Łowicz

tel. 46 837 37 14

 

e-mail: kancelaria@mecenas.eu

Strona główna » Aktualności » Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przysługuje nawet po 40 latach od położenia magistrali ciepłowniczej

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przysługuje nawet po 40 latach od położenia magistrali ciepłowniczej

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 sierpnia 2014 roku (sygn. akt I OSK 147/13).

Prezydent Chełma udzielił w 1979 roku Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli wiejskich zezwolenia na zajęcie działki Mirosława G. z przeznaczeniem na budowę sieci ciepłowniczej. W lutym 2011 roku właściciel nieruchomości złożył do wojewody lubelskiego wniosek o przyznanie odszkodowanie w wysokości 160 tys. zł za bezumowne korzystanie z części działki i ustalenie służebności przesyłu. Prezydent miasta w czerwcu 2011 roku odmówił przyznania odszkodowania. Mirosław G. po bezskutecznym odwołaniu złożył skargę do WSA, w której podniósł, że ani on, ani jego poprzednicy, nigdy nie otrzymali odszkodowania objętego wnioskiem, a jedynie odszkodowanie za starty w roślinności oraz z tytułu rekultywacji gruntów.

WSA w Lublinie oddalił skargę właściciela. Zdaniem Sądu I instancji art. 216 § 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ani żaden inny przepis tej ustawy, nie stosuje się do nieruchomości, których sposób korzystania został ograniczony na podstawie ustawy z 1958 roku o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Odszkodowanie nie należy się, gdyż ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się do stanów faktycznych sprzed wejścia w życie tej ustawy. A zatem nie odnosi się do spraw, w których przed tą datą wydano decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez ustalenia odszkodowania.

Mirosław G. złożył skargę kasacyjną od tego wyroku. NSA uznał, że właściciel miał rację i uchylił wyrok I instancji oraz dwie decyzje administracyjne, wskazując jednocześnie, że przepisy obowiązujące w latach 70., czyli w dacie położenia ciepłociągu, przewidywały wypłacenie odszkodowania za bezumowne korzystanie z własności.

Źródło: lex