Strona główna » Zespół prawników

Zespół prawników

anna_prokop.jpg

Specjalizacja:
Prawo handlowe i cywilne, obsługa przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego, zamówienia publiczne.


Wykształcenie:
Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kierunek Prawo (1992-1997). Temat pracy magisterskiej: „Unormowania umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dotyczące zakładu”.
Uniwersytet w Birmingham (Wielka Brytania) Wydział  Prawa - wyjazd stypendialny: „Międzynarodowe i Europejskie Prawo Ochrony Własności Przemysłowej” (1997-1998)
Wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Łodzi (2003).


Doświadczenie:
Anna Prokop przed rozpoczęciem aplikacji radcowskiej, doświadczenie zawodowe zdobywała w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA (1998-2000) pracując jako specjalista ds. prawnych. Aplikację odbywała w Kancelarii adwokackiej.
W zawodzie radcy prawnego praktykuje od lipca 2003r
Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej. Świadczy stałą obsługę prawną od 2003r. na rzecz  spółki publicznej i spółki gminnej. Ma również doświadczenie w obsłudze działalności bankowej i spółdzielczej.
Jej doświadczenie zawodowe obejmuje szereg aspektów doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, w tym w szczególności opiniowanie i negocjowanie umów, rejestracja spółek osobowych i kapitałowych.
Uczestniczyła w badaniach due diligence spółek, reprezentowała Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych, w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych.
Obok usług z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, tj.: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy i prawa bankowego radca prawny Anna Prokop oferuje również pomoc prawną w zakresie publicznego obrotu, prawa zamówień publicznych oraz prawa wodnego.


Języki obce: angielski